Vill du lära dig stycka ditt eller ditt jaktlags vilt? Att hedra viltet handlar inte bara om god jaktetik utan också om hur du bäst kan nyttja köttet efter du fält det. Det är här styckningskunskapen kommer in. Styckning handlar om anatomi och att kunna ta tillvara på så mycket av djuret som möjligt. Det börjar med passningen och en korrekt mörningsprocess till att få ut detaljer från djuret som förpackas och förvaras på korrekt sätt.


KURSUPPLÄGG

Hygien:
Här går vi genom grundläggande regler inom hygien som är viktiga för att säkert hantera kött/livsmedel och undvika risker för kontaminering.

Knivkunskap:
Knivens uppbyggnad, underhåll och hantering.

Lunch:
Det bjuds på mat och dricka, husets pannbiffar med sallad och rostad lök.

Lära om anatomi och styckningsdetaljer:
Vi kommer gå igenom anatomin i både klöv och fågel. Här berättas det om de olika detaljerna, användningsområden, varför vissa detaljer ägnar sig bättre till en typ matlagning och andra inte.

Styckning av klövvilt eller lamm (beroende på tillgång):
Eleverna får tillsammans med kursledare stycka klövdjur där de får öva sig på knivkunskap och anatomi. Hela momentet går metodiskt fram så att alla elever får en noga genomgång och förståelse för styckningen.

Styckning av fågel (and eller fasan):
På samma sätt som med klövdjuret så går eleverna här också igenom styckning av vildfågel där varje elev får var sin fågel att öva sig på.

Goodiebag med sitt egenstyckade kött:
Till eleverna som gått igenom kursen utdelas diplom och en goodiebag med kött från sitt egenstyckade djur.

 

Pris: 1,095kr inkl. moms